Adatvédelem

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

A felhasználók artsteel.hu oldalon megadott adatait az oldal üzemeltetője, a Fejes Artsteel Kft. kezeli.

1. A kezelt adatok köre
 
Automatikusan rögzített adatok
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a következő adatok:
a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja,
a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe.
 
Ezen adatokat a rendszer kizárólag a webáruházi látogatottsági statisztikái elkészítésére használja, azokat semmilyen személyes adattal nem köti össze. 
A szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése érdekében a látogatók számítógépén cookiekat helyez el az üzemeltető, melyek a felhasználók technikai azonosítását, a személyre szabott oldalak, funkciók működését segítik. Az üzemeltető lehetőséget biztosít felhasználók számára ezen cookiek használatának letiltására, de egyúttal jelzi, hogy a cookiek kikapcsolásával az oldal több funkciója hibásan ill. nem fog működni.

Cookie-k (sütik) kezelése

Weboldalara jellemző cookie-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
90 nap

Süti típusa
Munkamenet sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
connect.sid

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


Felhasználó által megadott adatok
A regisztráció / ajánlatkérés során kötelező a felhasználónak megadnia teljes nevét, címét, telefonszámát, email címét és jelszavát. Ezen adatok a rendelések / árajánlat adáshoz elengedhetetlen kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükségesek.
A hírlevélre való regisztrációra ettől függetlenül is va lehetőség, ekkor a rendszer csak felhasználó e-mail címét tárolja.
 
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy a Fejes Art Steel Kft. a személyes adatait kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. Amennyiben a felhasználó belépési adatai illetéktelenhez kerülnek, arról üzemeltetőt az esetleges visszaélések elkerülése végett maradéktalanul tájékoztatni köteles.
 
2. Az adatkezelés célja
Az oldal a fent részletezett adatokat a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása, illetve az weboldalon leadott rendelések teljesítése céljából tárolja.
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem, illetve kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén ad át.

A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 
3. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó személyes adatait üzemeltető mindaddig kezeli, míg azok törlését felhasználó nem kérelmezi. Az adatok törlését az info kukac artsteel.hu e-mail címre küldött levélben lehet kérni a regisztrációkor megadott név, e-mail cím megadásával.
A szolgáltatás megszűntetésekor a tárolt felhasználói adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 
4. A hozzáférők köre
A weboldalon rögzített adatokhoz kizárólag az oldal üzemeltetője és az adatkezeléssel megbízott TustIT Kft. fér hozzá, azokhoz hozzáférést harmadik fél számára nem biztosít. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatóságiadatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
 
5. A felhasználók jogai
A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet, amire az adatkezelőnek, azaz az oldal üzemeltetőjének 30 nap áll rendelkezésére részletesen válaszolni.
 
A felhasználók személyes adataik módosítását bármikor elvégezhetik a Fiókom menüponton belül, azok törlését pedig az üzemeltető e-mail címén kérhetik.
 
6. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat az adatfeldolgozó 24 órás őrzéssel védett saját szerverein tárolja.
 
7. Jogérvényesítési lehetőségek
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon üzemeltetőhöz az info kukac artsteel.hu címre írt e-mailben Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, illetve az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
 
 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató módosítására, ami azonban nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.